Welkom op onze Site

L & L Technics GCV uit Kuringen-Hasselt heet u van harte welkom op onze website. De zaak wordt geleid door Leo Kimps die reeds sedert 1978 actief is in de sector van Elektriciteitswerken, Sanitair, Verwarming en Technische Expertises.

Hieronder enkele nuttige tips.

Wat te doen bij stroomuitval:

A: Eerst vaststellen wat er uitvalt, zekeringautomaat of differentieel.

B: Automaat valt uit

As een automaat of zekering uitvalt duid dit op een kortsluiting of een te hoog verbruik in deze kring. Probeer de automaat terug op te zetten, valt deze onmiddellijk terug af dan zit er een kortsluiting in deze kring; valt deze pas na een tijdje terug af en is de automaat warm dan is er een te hoog verbruik in deze kring.

Laat in beide gevallen de automaat af staan en laat de installatie controleren.

C: Differentieel valt uit: als een differentieel uitvalt duid dit op een aardlek.

  1. Alle automaten die beveiligd worden door de differentieel afzetten.
  2. De differentieel terug inschakelen.
  3. De automaten één voor één terug inschakelen, als bij het inschakelen van een automaat de differentieel terug uitvalt zit in die kring de fout.
  4. Kring met fout afzetten en stap 2 tot 3 herhalen om de rest van de automaten te controleren.
  5. Als het een verlichting kring betreft, de automaat af laten staan en laten controleren. Indien het een kring stopcontacten betreft, alle toestellen uittrekken en de automaat opnieuw opzetten.
  6. Als de differentieel opnieuw afvalt dan zit de fout in de installatie en dient die gecontroleerd te worden, blijft alles opstaan dan zit de fout in één van de toestellen, men kan nu de toestellen controleren door ze één voor één in te steken een aan te schakelen.

Wat te doen bij GASGEUR:

Schakel NOOIT het licht aan en maak GEEN VUUR. De kleinste vonk kan een explosie teweeg brengen.

Sluit onmiddellijk de gaskraan aan de teller of aan de gasfles.

Indien mogelijk, verlucht het gebouw, open vensters en deuren.

Bij twijfel bel onmiddellijk de brandweer op nummer 112

Laat de gasinstallatie controleren alvorens opnieuw in gebruik te nemen.

Succes.